Jaunākās vakances

Publicēts Vakance Uzņēmums VietaAlga, bruto, Eur
šodienPAVĀRIA/S LIDORīgano 3,40 €
šodienPAVĀRSA/S LIDORīga2,60 – 3 €
šodienPAVĀRIA/S LIDORīgano 3 €
šodienTRAUKU MAZGĀTĀJSA/S LIDORīgano 2,40 €
šodienVIESMĪLISA/S LIDORīgano 2,40 €
šodienKASIERISA/S LIDORīgano 2,80 €
šodienVIESMĪLISA/S LIDORīgano 2,40 €
šodienVIESMĪLISA/S LIDORīgano 2,40 €
šodienTRAUKU MAZGĀTĀJSA/S LIDORīgano 2,40 €
šodienVIESMĪLISA/S LIDORīgano 2,40 €
šodienAUTOMOBIĻA VADĪTĀJSELANDERS SIARīgano 360 €
šodienZIVJU APSTRĀDĀTĀJSELANDERS SIARīgano 360 €
šodienRADIOLOGA ASISTENTSRīgas Austrumu klīniskā...Rīga363 – 529 €
šodienMĀSA (MEDICĪNAS MĀSA)Rīgas Austrumu klīniskā...Rīga363 – 529 €
šodienKLIENTU UN PACIENTU REĢISTRATORSRīgas Austrumu klīniskā...Rīgano 396,98 €
šodienMONTĒTĀJSSRC Rent SIARīgano 765 €
šodienMAZUMTIRDZNIECĪBAS VEIKALA PĀRDEVĒJSKRĀSLAVA D SIAKrāslavano 360 €
šodienMAZUMTIRDZNIECĪBAS VEIKALA PĀRDEVĒJSLEKON-SIA(galvenais)Kārsavano 2,17 €
šodienMAZUMTIRDZNIECĪBAS VEIKALA PĀRDEVĒJSSTOCKMANN SIARīga2,93 – 3,35 €
šodienPĀRDEVĒJS KONSULTANTSDoor 2 Door SIARīgano 2,17 €
šodienPASTNIEKSLatvijas Pasts VASCēsisno 360 €
šodienGRĀMATVEDIS (CETURTĀ LĪMEŅA KVALIFIKĀCIJA)VALSTS PROBĀCIJAS DIENESTSRīga745 – 800 €
šodienPALĪGSTRĀDNIEKSWOOD RG SIAViļānu pag.no 360 €
šodienMETĀLMATERIĀLU METINĀTĀJSWOOD RG SIAViļānu pag.no 360 €
šodienĒDINĀŠANAS UZŅĒMUMA KASIERIS-PĀRDEVĒJSOzanne SIARīgano 2,50 €
šodienAPRŪPĒTĀJSValsts sociālās aprūpes...Rīga366 – 390 €
šodienAPRŪPĒTĀJSValsts sociālās aprūpes...Rīga366 – 390 €
šodienMASIERIS (TREŠĀ LĪMEŅA KVALIFIKĀCIJA)BALTIJAS TAIZEMES MEDICĪNAS...Jūrmalano 765 €
vakarBUFETES PĀRDEVĒJSDUETS ZABalvu pag.no 360 €
vakarTRAUKU MAZGĀTĀJSSIA ROUTE 88Rīga200 – 300 €